Bijsluiter Kamagra

Wat is KAMAGRA en waarvoor wordt het gebruikt?

KAMAGRA is een medicijn dat behoort tot de groep fosfodiësterase-type 5-remmers. Het ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor bloed tijdens seksuele opwinding naar de penis kan stromen. U zult alleen een erectie krijgen als u seksueel geprikkeld wordt wanneer u KAMAGRA gebruikt. KAMAGRA is alleen bedoeld voor mannen en mag niet worden gebruikt door vrouwen. Het wordt gebruikt om erectiestoornissen bij mannen te behandelen, ook wel impotentie genoemd. Dit betekent dat een man moeite heeft met het krijgen of behouden van een erectie tijdens seksuele activiteit.

Wat moet u weten voordat u KAMAGRA inneemt?

Neem KAMAGRA niet in wanneer:

 • U moet KAMAGRA niet gebruiken als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om angina pectoris (borstpijn) te verlichten. KAMAGRA kan de effecten van deze geneesmiddelen aanzienlijk versterken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Als u niet zeker weet of u deze geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 • U mag KAMAGRA ook niet gebruiken als u allergisch bent voor sildenafil of voor een van de andere bestanddelen van het middel.
 • U mag KAMAGRA niet gebruiken als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft, als u recent een beroerte of hartaanval heeft gehad of als u een lage bloeddruk heeft.
 • U mag het middel ook niet gebruiken als u een zeldzame erfelijke oogafwijking heeft, zoals retinitis pigmentosa, of als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wees extra voorzichtig met KAMAGRA

Vertel uw arts:

 • U mag KAMAGRA niet gebruiken als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van medicijnen voor de behandeling van erectiestoornissen.
 • Als u hartproblemen heeft, moet uw arts zorgvuldig beoordelen of uw hart in staat is om de extra belasting van seksuele activiteit te verwerken.
 • U mag KAMAGRA ook niet gebruiken als u een maagzweer heeft of een bloedingstoornis, zoals hemofilie.
 • Als u plotseling een afname of verlies van het gezichtsvermogen ervaart tijdens het gebruik van KAMAGRA, stop dan meteen met het innemen van het middel en neem contact op met uw arts.

U mag KAMAGRA niet samen met andere medicijnen voor de behandeling van erectiestoornissen gebruiken.

KAMAGRA is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar.

Voor patiënten met nierproblemen kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen de nierfunctie verder aantasten. Daarom is het belangrijk dat u uw arts op de hoogte stelt als u nierproblemen heeft, zodat de arts kan beslissen of een lagere dosis nodig is om de nierfunctie te beschermen.

Voor patiënten met leverproblemen kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen de leverfunctie verder aantasten. Daarom is het belangrijk dat u uw arts op de hoogte stelt als u leverproblemen heeft, zodat de arts kan beslissen of een lagere dosis nodig is om de leverfunctie te beschermen.

Het is ook belangrijk om uw arts op de hoogte te stellen als u andere geneesmiddelen gebruikt, ook als deze zonder recept verkrijgbaar zijn. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk interacties vertonen met andere medicijnen, wat kan leiden tot bijwerkingen of een verminderde werking van het geneesmiddel. Daarom is het belangrijk dat uw arts op de hoogte is van alle medicijnen die u gebruikt, zodat de arts de dosering en eventuele andere voorzorgen kan aanpassen indien nodig.

Het gebruik van KAMAGRA kan invloed hebben op de werking van bepaalde geneesmiddelen, in het bijzonder medicijnen die worden gebruikt om pijn op de borst te behandelen. Als u KAMAGRA gebruikt, is het belangrijk om dit te melden aan een arts in het geval van een medische noodsituatie. U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. Het gebruik van KAMAGRA kan leiden tot een significante toename van de werking van medicijnen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (beter bekend als “poppers”). Deze medicijnen worden vaak gebruikt om angina pectoris (pijn op de borst) te behandelen. U mag KAMAGRA niet gebruiken als u deze medicijnen gebruikt.

Als u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw arts u laten beginnen met een lagere dosis KAMAGRA om te voorkomen dat er bijwerkingen optreden. Het is belangrijk om altijd te overleggen met uw arts voordat u KAMAGRA of andere medicijnen gaat gebruiken, zodat de arts de dosering en eventuele andere voorzorgsmaatregelen kan aanpassen indien nodig.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizeligheid of lichtgevoel in het hoofd ervaren wanneer ze opstaan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie, wat betekent dat de bloeddruk plotseling daalt wanneer een persoon snel rechtop gaat zitten of staan.

Er is aangetoond dat de kans op het ervaren van deze symptomen groter is bij patiënten die KAMAGRA gebruiken in combinatie met alfablokkers, vooral binnen 4 uur na inname van KAMAGRA. Om de kans op het ervaren van deze symptomen te verkleinen, is het belangrijk dat uw dagelijkse dosis alfablokker constant is voordat u met het gebruik van KAMAGRA begint. Uw arts kan u mogelijk een startdosering van 25 mg KAMAGRA voorschrijven om te voorkomen dat deze symptomen optreden. Het is belangrijk om altijd uw arts te raadplegen voordat u KAMAGRA of andere medicijnen gaat gebruiken, zodat de arts de dosering en eventuele andere voorzorgsmaatregelen kan aanpassen indien nodig.

Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank

Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken. 

 • Zwangerschap en borstvoeding
 • KAMAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

KAMAGRA kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op KAMAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u KAMAGRA inneemt. 

Hoe wordt KAMAGRA ingenomen?

U kunt KAMAGRA ongeveer een uur voor seksuele activiteit innemen door het tablet helemaal door te slikken met wat water. Als u denkt dat het effect van KAMAGRA te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Het medicijn zal alleen werken als u seksueel opgewonden bent.

De tijd dat KAMAGRA gaat werken kan per persoon verschillen, maar meestal duurt dit een half uur tot een uur. Als u een zware maaltijd heeft gehad, kan het langer duren voordat het medicijn begint te werken. Alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen, dus voor het beste resultaat is het aanbevolen om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u KAMAGRA inneemt.

Als KAMAGRA niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, vertel dit dan aan uw arts. Neem KAMAGRA niet meer dan één keer per dag in.

Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:

Het innemen van doseringen van KAMAGRA boven de 100 mg zal de werking niet versterken, maar het aantal bijwerkingen zal wel toenemen en deze kunnen ook ernstiger zijn. Neem niet meer tabletten in dan uw arts heeft voorgeschreven. Als u per ongeluk meer tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Net als alle medicijnen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze ervaart. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig ernstig. Volgens gecontroleerde klinische studies zijn de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blushing en minder vaak verstoorde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonzend hart of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder veranderingen in kleurzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of wazig zien).

Als u een erectie heeft die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Als u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit, mag u geen nitraten gebruiken en dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan optreden als KAMAGRA vaker dan één keer per dag wordt gebruikt. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking heeft die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaard u KAMAGRA?

Bewaar KAMAGRA buiten het bereik en zicht van kinderen. Houd het medicijn op een temperatuur onder de 30 graden Celsius. Bewaar het in de originele verpakking om het te beschermen tegen vocht. Gebruik KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die op de blister staat vermeld. De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand. Gooi medicijnen niet weg via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u moet doen met medicijnen als u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen bij het beschermen van het milieu.

Aanvullende informatie

KAMAGRA bevat de werkzame stof sildenafil in de vorm van het citraat. Elke tablet bevat 25 mg sildenafil. De andere bestanddelen van het medicijn zijn:

 • Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
 • Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

KAMAGRA filmomhulde tabletten zijn groen en/of blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde gemerkt met “Ajanta Pharma logo” en aan de andere zijde met “KGR”. De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten.