Sildenafil bijsluiter

Wat is Sildenafil en waar wordt het voor gebruikt

Sildenafil is een medicijn dat behoort tot de groep van fosfodiësterase-type-5-remmers (PDE5-remmers). Het wordt gebruikt om de bloedvaten in de penis te ontspannen tijdens seksuele opwinding, wat kan leiden tot een erectie. Het is belangrijk om te onthouden dat sildenafil alleen werkt wanneer je seksueel geprikkeld bent en dat het niet bedoeld is voor vrouwen of voor mensen die geen problemen hebben met het krijgen of behouden van een erectie. Het wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, ook wel impotentie genoemd. Als je overweegt om sildenafil te gebruiken, is het raadzaam om eerst een arts te raadplegen en de bijsluiter goed te lezen om te begrijpen hoe het medicijn werkt en welke eventuele bijwerkingen het kan hebben.

*Lees de Sildenafil bijsluiter vooral wanneer u hartaandoeningen heeft!

Wat moet u weten voordat u Sildenafil gebruikt

Het is belangrijk om te onthouden dat sildenafil niet veilig is om te gebruiken als je geneesmiddelen gebruikt die nitraten worden genoemd, omdat deze combinatie kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van de bloeddruk. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Als je twijfelt of het veilig is om sildenafil te gebruiken, neem dan altijd contact op met je arts. Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat sildenafil niet veilig is om te gebruiken als je allergisch bent voor het medicijn of voor één van de andere bestanddelen ervan, of als je een ernstig hartprobleem of leverprobleem hebt, of als je recent een beroerte of een hartaanval hebt gehad, of als je een lage bloeddruk hebt, of als je een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking hebt, zoals retinitis pigmentosa, of als je ooit verlies van het gezichtsvermogen hebt gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION). Als je twijfelt of sildenafil voor jou geschikt is, raadpleeg dan eerst een arts.

Wees extra voorzichtig met Sildenafil

Sildenafil is niet geschikt voor iedereen en het is belangrijk om te onthouden dat het niet veilig is om te gebruiken als je sikkelcelanemie, leukemie, multipel myeloom, of een misvorming van je penis of de ziekte van Peyronie hebt, of als je hartproblemen hebt. Als je een maagzweer of een bloedingsstoornis hebt, zoals hemofilie, of als je plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, moet je onmiddellijk contact opnemen met je arts en de inname van sildenafil stopzetten. Sildenafil mag ook niet worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen voor erectiestoornissen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat sildenafil niet veilig is voor personen jonger dan 18 jaar. Als je nier- of leverproblemen hebt, kan je arts besluiten om je een lagere dosis voor te schrijven. Als je twijfelt of sildenafil voor jou geschikt is, raadpleeg dan altijd je arts voordat je begint met het gebruik van dit medicijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Het is belangrijk om je arts of apotheker te informeren als je andere medicijnen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, zelfs als het om medicijnen gaat die zonder recept verkrijgbaar zijn. Sildenafil-tabletten kunnen de werking van sommige medicijnen beïnvloeden, vooral medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Als je in een medische noodsituatie terechtkomt, is het belangrijk om de zorgverlener te vertellen dat je sildenafil gebruikt hebt en wanneer je het hebt ingenomen. Als je twijfelt of sildenafil veilig is om te gebruiken in combinatie met andere medicijnen, raadpleeg dan altijd je arts voordat je begint met het gebruik ervan.

Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan

Je dient geen sildenafil te gebruiken als je medicijnen neemt die “nitraten” genoemd worden, omdat de combinatie van deze middelen kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke daling van je bloeddruk. Vertel je arts of apotheker altijd als je dit soort medicijnen gebruikt, die vaak worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (of “pijn op de borst”). Ook dien je geen sildenafil te gebruiken als je medicijnen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie ook kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke daling van je bloeddruk. Als je medicijnen neemt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van hiv, kan je arts je laten beginnen met de laagste dosis sildenafil (100 mg). Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ervaren bij het gebruik van sildenafil samen met alfablokkers. Om de kans op het voorkomen van deze symptomen te verkleinen, is het belangrijk dat je dagelijkse dosis alfablokker constant is voordat je begint met het gebruik van sildenafil. Je arts kan je mogelijk een lagere startdosis (100 mg) sildenafil voorschrijven om de kans op het voorkomen van deze symptomen te verkleinen.

Gebruik van Sildenafil met voedsel en drank

Sildenafil kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen, maar het kan langer duren voordat het gaat werken als het wordt ingenomen met een zware maaltijd. Het drinken van alcohol kan het vermogen om een erectie te krijgen tijdelijk verminderen, dus om het maximale effect van het medicijn te bereiken, wordt aanbevolen om geen overmatige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen. De Sildenafil bijsluiter is dus voor mannen bedoeld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

Hoe wordt Sildenafil gebruikt

Als u Sildenafil gebruikt, is het belangrijk om het advies van uw arts op te volgen. Neem Sildenafil niet vaker dan één keer per dag in en slik de tablet in ongeveer een uur voordat u van plan bent seks te hebben, zonder te kauwen, met een glas water. De aanbevolen startdosering is 150 mg, maar als u het gevoel heeft dat de werking te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Houd er rekening mee dat Sildenafil alleen helpt om een erectie te krijgen als u seksueel opgewonden bent en dat de tijd waarin het medicijn gaat werken per persoon kan verschillen, maar meestal is dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil begint te werken als u een zware maaltijd heeft gehad. Als Sildenafil niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, vertel dit dan aan uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Sildenafil heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij het gebruik van Sildenafil kunt u een toename van bijwerkingen en de ernst daarvan ervaren. Doseringen boven de 200 mg geven geen toename van de werking. Neem nooit meer tabletten in dan voorgeschreven door uw arts. Als u per ongeluk meer tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur. In deze Sildenafil bijsluiter een opsomming :

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:

– Ga in een gehurkte positie zitten en probeer te ontspannen
– Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
– Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Sildenafil, net als alle andere medicijnen, kan allergische reacties veroorzaken. Als u na het innemen van Sildenafil een van de volgende symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: plotselinge ademhalingsmoeilijkheden, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel. Er zijn ook gevallen gemeld van langdurige en soms pijnlijke erecties na het innemen van Sildenafil. Als u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u plotseling een afname of verlies van uw gezichtsvermogen opmerkt, stop dan met het gebruik van Sildenafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking

(kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Sommige bijwerkingen die kunnen optreden bij meer dan 1 op de 100 patiënten zijn: blozen, een milde verstoring van de spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (zoals afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voor licht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte), een verstopte neus en duizeligheid. 

Soms voorkomende bijwerkingen

Sommige bijwerkingen die kunnen optreden bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen of rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperigheid, verminderd tastgevoel, duizeligheid, oorsuizingen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en het gevoel moe te zijn.

Zelden voorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten die Sildenafil gebruiken: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor. Na het op de markt brengen van Sildenafil zijn ook andere bijwerkingen gerapporteerd, zoals: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen hadden echter al eerder hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen, en het is niet zeker of er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil. Er zijn ook gevallen gemeld van stuiptrekkingen of toevallen en huidreacties (gekenmerkt door huiduitslag, blaren, huidschilfering en pijn) waarbij onmiddellijk medische zorg vereist is. Als één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking ervaart die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u Sildenafil

Bewaar Sildenafil buiten het bereik en zicht van kinderen. Er zijn geen speciale bewaarcondities nodig voor dit geneesmiddel. Gebruik Sildenafil niet na de vervaldatum die op de doos en het etiket vermeld staat. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Gooi medicijnen niet weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u moet doen met medicijnen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen om het milieu te beschermen.

Bedankt voor het lezen van de Sildenafil bijsluiter. Wij hopen dat u veel plezier ervaart bij het gebruik van dit erectiemiddel.